bigboatrowing stockholm

Storbåtsrodd
Det är svårt att hitta en övning där lagsamarbete och timing ger så direkta utslag som under storbåtsrodd.  Känslan när hela gruppen unisont finner rytmen är riktigt stark, båten forsar fram tillsynes utan ansträngning.

Båtarna
Båtarna är en typ av kyrkbåt, stabila och lättrodda. Väldigt snarlika de båtar vikingarna använde under upptäcktsfärderna runt om i Europa. Den sammanhållning och kollektiva känsla vikingarna uppnådde under längre transporter visade sig även på slagfältet där båtlagen ofta stred i sammansvetsade formationer.

Rodden
Receptet för fart och uthållighet är samarbete och timing. Det gäller inte bara att hålla koll på taktåran, hur djupt var och en doppar och hur hårt man drar har stor inverkan på fart och styrsel. En erfaren styrman hjälper er att hålla kurs.

Ni kan vara max 15 och minst 8 personer per båt. Vi rekommenderar minst två båtar eftersom det ofta efterfrågas lite tävling när besättningarna blivit varma i kläderna.

Programförslag med cirkatider
17.00                             Samling och genomgång vid Alviksstrand
17.30-18.30                   Rodd runt Essingen mot Stadshuset
18.30-19.00                   Strandhugg med catering
19.00-19.30                   Tävling, snabbast tillbaka.