Företagsaktivitet 


Akvarellpusslet

Ett väldigt visuellt sätt att påvisa att varje enskild arbetsinsats bidrar till en helhet.

I samråd med beställarna tar vi fram ett förtagstypiskt och inspirerande motiv, som vi sedan delar upp i mindre delar. Varje deltagare får en del att måla, helt ovetandes om helhetsmotivet. Efter avsatt tid monterar vi ihop de enskilda mästerverken till förlagan och bilden som eftersträvades.
Deltagarna får se prov på kollegornas kreativitet, och gissningarna om helhetsmotivet haglar.

Så går det till
Övningen leds av en konstnär som är van att instruera grupper i akvarellmålningens grunder.
Stativ, dukar och allsköns färger finns såklart på plats. Övningen är helt mobil och har visat sig vara en väldigt uppskattad aktivitet på konferensgårdar och kontor.